Skip to main content
klachten

Chronische pijnklachten

Wanneer pijnklachten continue of afwisselend aanwezig zijn zonder dat dit kan worden verklaard door (acute) beschadiging van weefsel spreken we van chronische pijnklachten. Deze klachten kunnen al jaren aanwezig zijn en zowel spontaan zijn begonnen of na een trauma in het verleden zijn ‘overgebleven’. In veel gevallen kan er geen duidelijke medische oorzaak aan de pijn worden toegeschreven. Dit leidt bij veel cliënten tot een hoop onbegrip en onzekerheid.

Naast de ‘fysieke’ uiting van het gevoel pijn is er ook sprake van een emotionele beleving; pijnklachten brengen in meer of mindere mate gevoelens en emoties teweeg. Hierbij is te denken aan emoties/ gevoelens als onzekerheid, angst, wanhoop of radeloosheid welke de pijn in stand kunnen houden danwel verergeren. De combinatie van pijn als zowel fysieke als emotionele beleving maken het tot een complex geheel.

Wanneer bewegen tot (de herkenbare) pijn leidt kan er een negatieve cirkel ontstaan waarbij bewegen wordt vermeden om zo de pijn te voorkomen. Door het vermijden van bewegen neemt de (spier)conditie en algehele belastbaarheid af wat tot meer pijn of andere klachten kan leiden. Fysiotherapie kan een belangrijke rol spelen als het gaat om het doorbreken van deze cirkel en het inzichtelijk krijgen van de factoren welke bijdragen aan het in stand houden van de klacht. Dit kan om zowel fysieke als emotioneel/gedragsmatige componenten gaan. De fysiotherapeut zoekt samen met u naar de beste manier om u naar het gewenste niveau van belastbaarheid te brengen.

Voorbeelden van chronische klachten zijn: chronisch vermoeidheidsyndroom, fibromyalgie, reuma, artrose en SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten).