Skip to main content
Category

klachten

Benauwdheid

Benauwdheid of kortademigheid is het gevoel te weinig lucht binnen te krijgen waardoor in veel gevallen de ademfrequentie toeneemt. Het gevoel wat dit met zich meebrengt kan variëren van licht aanwezig tot zeer bedreigend. Belangrijk is om te achterhalen wat de oorzaak is achter benauwdheidsklachten. De klachten kunnen gerelateerd zijn aan aandoeningen als COPD of astma. Ook kunnen angststoornissen en hyperventilatie leiden tot benauwdheid.

Veel gehoorde klachten of verschijnselen bij benauwdheid zijn:
* Een moeizame ademhaling
* Een piepend geluid bij in- uitademing
* Gevoel van druk op de borst
* Vermoeidheid na of tijdens inspanning

Afhankelijk van de aard van de klachten kan uw fysiotherapeut nagaan of u in aanmerking komt voor fysiotherapie. Hoewel inspanning veelal vermeden wordt bij benauwdheid is het van groot belang beweging juist niet te vermijden. Uw fysiotherapeut helpt u graag leren omgaan met de klachten en helpt u graag bij het doen toenemen van uw fysieke belastbaarheid.

Voorste kruisband blessure

Letsels van de voorste kruisband (VKB) behoren tot de meest voorkomende intra-articulaire bandletsels. Bovendien behoren ze bij de ernstiger letsels, omdat de VKB een essentiële rol vervult bij de functie van de knie. Een gescheurde voorste kruisband is meestal het gevolg van een sportletsel. Het komt veelvuldig voor bij zaal-, veld- en contactsporten (voetbal, hockey, handbal, korfbal) en hoog energetische sporten (skiën, motorcross). Het verdraaien van de knie wordt vaak aangegeven als oorzaak. Meestal gebeurt dit bij onverwachte momenten waarbij de spieren geen controle hebben over het been.

Total Knee Prothese

Zodra u na uw operatie thuis bent, uit het ziekenhuis of de kliniek, kunt u samen met een van onze fysiotherapeuten de revalidatie voortzetten. De thuisrevalidatie is voornamelijk gericht op het vergroten van de beweeglijkheid van de “nieuwe” knie en het specifiek trainen van de betreffende musculatuur.

Zodra onze fysiotherapeut(e) u in staat acht om in onze praktijk met uitgebreide oefenmogelijkheden verder te revalideren, zal deze dit met u bespreken. En wordt er in overleg met u een revalidatieplan worden opgesteld, zodat er naast algemene doelen ook specifieke doelen kunnen worden bepaald.

In onze oefenruimte beschikken wij over de mogelijkheid om specifieke metingen te verrichten. Na een bepaalde tijd wordt er opnieuw gemeten,  zodat uw vooruitgang zichtbaar is. U kunt hierbij denken aan het meten van spierkracht, conditie en stabiliteit. Na het gehele traject kunt u uw activiteiten van het dagelijks leven weer zelfstandig en pijnvrij uitvoeren.

Total Hip Prothese (THP)

Zodra u na uw operatie thuis bent, uit het ziekenhuis of de kliniek, kunt u samen met een van onze fysiotherapeuten de revalidatie voortzetten. De thuisrevalidatie is voornamelijk gericht op het vergroten van de beweeglijkheid van de “nieuwe” knie en het specifiek trainen van de betreffende musculatuur.

Zodra onze fysiotherapeut(e) u in staat acht om in onze praktijk met uitgebreide oefenmogelijkheden verder te revalideren, zal deze dit met u bespreken. En wordt er in overleg met u een revalidatieplan worden opgesteld, zodat er naast algemene doelen ook specifieke doelen kunnen worden bepaald.

Tennisarm / Golfarm

Hoewel veelal gedacht wordt dat een tennisarm (epicondylitis lateralis) alleen met rust geneest is een tennisarm is wel degelijk een te behandelen klacht. Fysiotherapie Iburg Rotterdam – Hillegersberg behandelt al 20 jaar succesvol cliënten met deze klacht. De behandeling is volgens Fysiotherapie Iburg in 90 procent van de gevallen, naast behandeling op de pijnlijke plek, een behandeling van spieren en gewrichten die binnen hetzelfde behandelgebied vallen. Dit betekent dat ook de nek, schouders en pols behandeld dienen te worden. Een brede oriëntatie en aanpak blijkt goede resultaten te geven.

Bij een tennisarm is er sprake van overbelasting ter hoogte van de zogenaamde ‘polsstrekkers’: een pijnlijke aanhechting van één of meerdere pezen aan de buiten- bovenkant van de elleboog. Soms zit de overbelasting aan de binnen-  onderzijde van de elleboog. In dit geval is er sprake van een golferelleboog of golfersarm. Naast lokale pijn kan er ook pijn ter hoogte van de pols en neemt deze toe bij onder andere het leveren van kracht en tillen.

Schouderklachten

Onze schouderspecialisten  behandelen resultaat gericht en maken gebruik van unieke behandelmethoden.  Om de klachten te verhelpen hanteren onze schouderspecialisten mede een hands-on gerichte aanpak. Hierbij vindt behandeling plaats in een van onze 5 behandelkamers. Daarnaast is het mogelijk dat er direct functioneel geoefend wordt in onze oefenruimte. Wij werken met  de nieuwste technieken en inzichten en u zult direct positief resultaat ondervinden van de behandeling. Indien nodig geven wij u specifieke oefeningen voor thuis om het herstel te bevorderen.  Deze oefeningen staan grotendeels in een online data-base, zodat u deze thuis gemakkelijk kunt oefenen. 

De schouder

Het schoudergewricht is een complex gewricht waarbij vaak meerdere factoren een rol spelen wanneer er klachten ontstaan. De schouder beweegt in een zogenaamde ‘keten’ waarbij ook het sleutelbeen, het schouderblad, nekwervels en ribben een rol spelen tijdens bewegen.Meestal wordt schouderpijn ’s nachts gevoeld en met het heffen van de arm. Ook kan er sprake zijn van uitstraling naar de nek of bovenarm en kunnen er tintelingen zijn in de arm of hand. Schouderklachten (en nek- schouderklachten) kunnen plotseling of geleidelijk ontstaan en kunnen worden ervaren als een doffe, zeurende of zelfs schietende pijn.

Een val of onverwachte beweging kan (nek-)schouderpijn tot gevolg hebben maar ook langdurige overbelasting, verkeerde houding, werken met de armen boven schouderhoogte of het langdurig maken van herhalende bewegingen met de schouder kunnen tot klachten leiden. Nek- schouderklachten kunnen ook ontstaan wanneer er sprake is van spanningen of stress, bijvoorbeeld thuis of werk gerelateerd. Vaak voelt de nek- schouderregio dan ook stijf/ gespannen en pijnlijk aan.

Voorbeelden van aandoeningen van het schoudergewricht zijn impingement (inklemming van weke delen), slijtage, instabiliteit, labrum laesies of frozen shoulder. Het kan zijn dat zich stoornissen in functie voordoen (bijvoorbeeld verhoogde spierspanning, spierverkorting of bewegingsbeperkingen) zonder dat er een eenduidige diagnose kan worden gesteld. Omdat schouderklachten complex van aard zijn is het van belang te splitsen welke gewrichten of structuren zijn betrokken om zo te achterhalen waar de klachten afkomstig van zijn. Wanneer dit duidelijk is kan een gericht behandelplan worden opgezet.

Rugklachten

Lage rugpijn is een van de meest voorkomende klachten aan het houding- bewegingsapparaat. Het gevoel van stramheid/ stijfheid of pijn er hoogte van de rug, soms met uitstraling richting bilstreek of been, is niet alleen zeer hinderlijk zijn maar levert vaak ook beperkingen op in de uitvoer van dagelijkse bezigheden.

Lage rugpijn kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Een daarvan is de verdeling in specifieke lage rugpijn en a- specifieke lage rugpijn. Bij specifieke lage rugpijn is er sprake van een duidelijke medische oorzaak van de rugklachten, zoals een hernia of slijtage. Bij a- specifieke lage rugpijn (meer dan 85% van alle rugklachten) is er geen sprake van een medische afwijking en is er niks mis of kapot aan structuren in de rug maar gaat het mis in het functioneren van de rug. A- specifieke rugklachten kunnen acuut (“het schoot erin”) of langzaamaan (op basis van degeneratie of slijtage) ontstaan. Veelal is er sprake van overbelasting waarbij er een disbalans ontstaat in het functioneren van en tussen de structuren in de rug.

Belangrijk is om goed in kaart te brengen wat de aard van de rugklacht is waarbij er wordt gekeken naar de stand, houding en beweging zowel van de rug als het gehele lichaam. De rug vormt namelijk het fundament om goed te kunnen bewegen. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de lage rug maar ook voor het gebied rond de midden- en bovenrug. Op basis van de oorzaak van de rugklacht kan een gericht behandelplan worden opgesteld.

Parkinson

Het doel van fysiotherapie bij cliënten met de ziekte van Parkinson is het verbeteren of zoveel mogelijk in stand houden van de kwaliteit van leven door het verbeteren of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en welbevinden tijdens en door bewegen.

Als u problemen ervaart bij dagelijkse handelingen zoals lopen, opstaan uit een stoel of omrollen in bed kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Dit geldt ook wanneer uw conditie minder wordt of als u nek- schouderklachten ervaart. Fysiotherapie kan tevens effectief zijn wanneer u vaker valt of als u geneigd bent om minder te bewegen. Actief blijven heeft een positieve invloed op uw klachten en voorkomt eventuele nieuwe klachten als broze botten of hart- of longproblematiek.

Nekklachten

Nekpijn is na rug- en schouderpijn de meest voorkomende klacht aan het bewegingsapparaat. Veelal wordt een stijf gevoel en verminderde beweeglijkheid van de nek ervaren. Nekpijn kan zowel plotseling ontstaan als meer geleidelijk en kan onder andere hevig, zeurend of dof aanvoelen.

Naast nekpijn kan ook hoofdpijn, uitstralende pijn naar de bovenrug, schouderregio of armen worden ervaren. Het is niet altijd duidelijk hoe nekpijn kan ontstaan. Het maken van een verkeerde beweging, overbelasting, verkeerde houding of spanningen kunnen ten grondslag liggen aan het ontstaan van nekklachten. Hoewel pijn in de nek veelal vanzelf verdwijnt, kan dit hinderlijk zijn in de uitvoer van dagelijkse bezigheden. Graag helpen wij u bij het in kaart brengen van de factoren die wellicht een rol kunnen spelen in het ontstaan van de klachten en hoe deze in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Bij de behandeling van nekklachten kunt u denken aan manuele therapie of algemene fysiotherapie, oefentherapie, dry needling, easy taping of psychosomatische fysiotherapie.

Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel. Het centraal zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen en ontvangt en verstuurt elektrische signalen via zenuwen. Wanneer het vetachtige laagje (myeline) rondom deze zenuwen aangetast wordt waardoor signalen minder goed of zelfs helemaal niet doorkomen spreekt men van MS.

Het niet meer goed functioneren van één of meerdere lichaamsfuncties heeft veelal een grote impact op het al dan niet kunnen uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, zowel fysiek als mentaal.

Hoewel MS niet meer overgaat is de behandeling veelal multidisciplinair van aard. Betrokken hulp- en zorgverleners kunnen zijn: de huisarts, een revalidatiearts, een psycholoog, ergotherapeut of fysiotherapeut. Het behandelplan richt zich met name op ‘het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de fysieke mogendheden, thuis en op het werk’.

Afhankelijk van symptomen en klachten kan fysiotherapie een ondersteunende/ begeleidende rol spelen bij MS. Hierbij kunt u denken aan het leren omgaan met beperkingen en vermoeidheid, het aanbieden van begeleiding bij training en lichamelijke inspanning. Daarnaast kan fysiotherapie in positieve zin bijdragen aan het tegengaan van stijfheidsklachten, spasticiteit en het verbeteren van het evenwicht.

De fysiotherapeut onderzoekt houdings- en bewegingsmogelijkheden zoals lopen, staan, conditie, spierkracht, coördinatie etc. zodat een op maat gemaakt behandelplan kan worden gemaakt. Ook kan een fysiotherapeut u (indien gewenst) adviseren bij de keuze van (loop)hulpmiddelen.