Oefentherapie

Oefentherapie Cesar/Mensendieck biedt zorg op het gebied van houding
en beweging. Daarbij kunt u denken aan rug-, nek, schouder- en hoofdpijnklachten, maar ook aan arbeidsgerelateerde klachten, hyperventilatie, neurologische aandoeningen en chronische pijnklachten. Met behulp van oefeningen worden bestaande klachten aangepakt en wordt er gewerkt aan het voorkomen van
nieuwe klachten. Hierbij worden adviezen gegeven om het geleerde zoveel mogelijk toe te kunnen passen in het dagelijks leven. Voorbeelden hiervan kunnen zijn; de houding achter de computer, de manier van tillen van je baby of bijvoorbeeld je houding tijdens het hockeyen.

De oefentherapeut onderscheidt zich door verder te kijken dan de klacht zelf, dat wil zeggen dat de klacht wordt geplaatst in het totaalbeeld van de houding en het bewegen van een cliënt. Oefentherapie is een paramedische interventie, welke wordt vergoed door zorgverzekeraars.

De oefentherapeut werkt samen met de cliënt – jong of oud – aan het bewust worden van ongezonde gedragspatronen op het gebied van houding en beweging en op het gebied van in- en ontspanning. Vervolgens gaat de cliënt een (motorisch) leerproces aan om zich nieuwe gedragsgewoonten eigen te maken totdat het een automatisme is geworden. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die in het dagelijks leven aan de cliënt worden gesteld, zodat er gericht geoefend kan worden. De persoonlijke wensen en mogelijkheden staan centraal. Grondslag voor de therapie is het holisme. Dit wil zeggen dat er binnen de therapie vanuit wordt gegaan dat alles invloed heeft op elkaar, waardoor het belangrijk is om de gehele mens te begeleiden in plaats
van alleen klachtgericht te werken.

Kort samengevat: de oefentherapeut richt zich op het optimaliseren van het bewegen van cliënt in relatie tot de dagelijkse activiteiten, met als doel participatieproblemen te voorkomen of te verminderen.

Binnen onze praktijk werkt de oefentherapeut veel samen met de manueel therapeut en fysiotherapeut.
Verder is zij aangesloten bij het Netwerk Chronische pijn, het ParkinsonNet en is zij SlaapSlim coach. Hier onder vind u meer informatie over deze specialisaties.

Het Netwerk Chronische Pijn biedt een effectieve behandelwijze: het Chronisch Pijn Protocol. Dit protocol is opgesteld voor pijnklachten die langdurig aanwezig zijn, met soms grote gevolgen op het dagelijkse leven.
De behandeling richt zich niet op pijnvermindering, maar wil de pijn minder leidend maken in het leven. Alle oefentherapeuten zijn intensief geschoold voor het behandelen en begeleiden van chronisch pijnpatiënten volgens dit protocol. Dit maakt dat de patiënt kan rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg. Dat betekend
zorg die voor u op maat gesneden is. En die zich richt op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra, pijnpoli’s en andere professionals in de 1e lijn.
Voor meer informatie: www.netwerkchronischepijn.nl

Dit is een netwerk van hulpverleners verspreid over heel Nederland die gespecialiseerd zijn in de Ziekte van Parkinson / Parkinsonisme. De ziekte van Parkinson en Parkinsonisme zijn complexe aandoeningen die op tal van vlakken problemen kunnen geven. Daarom zijn vaak veel hulpverleners betrokken. Het ParkinsonNetwerk is er dan opgericht om te zorgen dat er meer samenwerking tussen de zorgverleners is en dat er voldoende kennis en expertise aanwezig is.
Voor meer informatie: www.parkinsonnet.nl

De SlaapSlim-methode is een effectieve manier om van je slaapprobleem/slapeloosheid af te komen. Je slaapcoach gaat samen met jou aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken met praktische tips en oefeningen. Je krijgt weer grip op je slaap, voelt je energieker en kunt zo weer alles uit je dag halen!
Voor meer informatie: www.slaapslim.nu