Oefentherapie

Oefentherapie Cesar/Mensendieck biedt zorg op het gebied van houding en beweging.
Daarbij kunt u denken aan rug-, nek, schouder- en hoofdpijnklachten, maar ook aan
arbeidsgerelateerde klachten, hyperventilatie, neurologische aandoeningen en chronische
pijnklachten. Met behulp van oefeningen worden bestaande klachten aangepakt en wordt er
gewerkt aan het voorkomen van nieuwe klachten. Hierbij worden adviezen gegeven om het
geleerde zoveel mogelijk toe te kunnen passen in het dagelijks leven. Voorbeelden hiervan
kunnen zijn; de houding achter de computer, de manier van tillen van je baby of
bijvoorbeeld je houding tijdens het hockeyen.
De oefentherapeut onderscheidt zich door verder te kijken dan de klacht zelf, dat wil zeggen
dat de klacht wordt geplaatst in het totaalbeeld van de houding en het bewegen van een
cliënt. Oefentherapie is een paramedische interventie, welke wordt vergoed vanuit de
aanvullende verzekering.
De oefentherapeut werkt samen met de cliënt – jong of oud – aan het bewust worden van
ongezonde gedragspatronen op het gebied van houding en beweging en op het gebied van
in- en ontspanning. Vervolgens gaat de cliënt een (motorisch) leerproces aan om zich nieuwe
gedragsgewoonten eigen te maken totdat het een automatisme is geworden. Hierbij wordt
gekeken naar de eisen die in het dagelijks leven aan de cliënt worden gesteld, zodat er
gericht geoefend kan worden. De persoonlijke wensen en mogelijkheden staan centraal.
Kort samengevat: de oefentherapeut richt zich op het optimaliseren van het bewegen van
cliënt in relatie tot de dagelijkse activiteiten, met als doel participatieproblemen te
voorkomen of te verminderen.
Binnen onze praktijk werkt de oefentherapeut veel samen met de manueel therapeut en
fysiotherapeut.
Om direct in contact te komen met de oefentherapeut kunt u ook bellen of whatsappen
naar: 0621117617 of e-mailen naar fitenjoy@outlook.com
Ga voor de openingstijden naar ‘over ons’.