Category

klachten

Meniscusklachten

In het kniegewricht bevinden zich aan de binnen- en buitenzijde halvemaanvormige kraakbeenschijfjes, ook wel de ‘menisci’. De menisci functioneren als schokdempers van de knie en hebben een belangrijke rol in het stabiliseren van het kniegewricht.

Meniscusletsel kan acuut ontstaan (na trauma) of op basis van een (versneld) verouderingsproces als gevolg van overbelasting, ook wel degeneratie.

Veel voorkomende klachten bij meniscusletsel zijn:
* Pijn ter hoogte van de knie (aan de zijde van de scheur)
* Zwelling van de knie (hydrops)
* Het ervaren van slotklachten van de knie en moeite hebben met buigen of strekken
* Het gevoel hebben door de knieën te zakken tijdens lopen, de knie geeft een ‘onbetrouwbaar’ gevoel.

Op basis van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek kan worden nagegaan of er sprake is van betrokkenheid van de meniscus. De fysiotherapeut zal u infomeren over de aard van uw knieklacht en indien van toepassing een gericht behandelplan opstellen.

Wanneer er sprake is van een gedeeltelijke scheur in de meniscus kan fysiotherapeutische revalidatie zinvol zijn. Er wordt tijdens de therapie met name aandacht besteedt aan stabiliserende, mobiliserende en spierversterkende oefeningen om de structuren rond het kniegewricht in optimale conditie te krijgen. De oefenruimte binnen de praktijk biedt genoeg mogelijkheden om onder deskundige begeleiding te kunnen trainen.

Wanneer er met fysiotherapie onvoldoende resultaat wordt behaald of er is twijfel omtrent de ernst van het letsel of de diagnosestelling kan een kijkoperatie of MRI geïndiceerd zijn. Indien dit het geval is zal er in overleg met u contact worden opgenomen met uw huisarts of orthopeed.

Littekens & Oedeem

Operatielittekens kunnen worden behandeld met intensieve littekenmassage en littekenmobilisatie door de fysiotherapeut. Voorkomen is beter dan genezen wordt vaak gezegd. Dit is bij littekens zeker het geval. Het is beter een litteken te voorkomen, dan het te laten uitrijpen en daarna te behandelen. Wanneer een litteken nog niet volledig is uitgerijpt, is het namelijk veel makkelijker te beïnvloeden. Het uitrijpingsproces van een litteken kan tot ongeveer 2 jaar duren. Hoe eerder een litteken wordt behandeld, hoe groter de kans op een mooi resultaat.

Liesblessure

De liesregio betreft het overgangsgebied tussen de onderbuik en het bovenbeen. Klachten ter hoogte van deze regio kunnen zich uiten als pijn, stijfheid of een bewegingsbeperking. Symptomen of verschijnselen kunnen zijn:
* Moeite hebben met lopen
* Het niet kunnen uitoefenen van sport naar wens of als voorheen
* Pijnlijk gevoel in de liesstreek (met name na inspaning)
* Liespijn uitstralend naar de binnenzijde van het bovenbeen of stijfheidsklachten ter hoogte van de liesregio.

Liesblessures zijn veelal gerelateerd aan een vorm van overbelasting waarbij de belasting te lang, te vaak of te intensief heeft plaatsgevonden. Dit wordt vaak in sportief verband gezien. Spieren ter hoogte van de lies kunnen bij overbelasting verrekken, (in)scheuren of gaan irriteren/ ontsteken (de zogenaamde peesontsteking of tendinitis). Andere oorzaken kunnen zijn een liesbreuk of betrokkenheid van het heupgewricht.

Spieren ter hoogte van de liesregio kunnen overbelast raken en tot klachten leiden bij:
* Een te snelle ophoging van intensiteit en tijdsduur van sport
* Korte, snelle herhalingen van eenzijdige beweging
* Wegglijden bij een zijwaartse beweging
* Een sliding of onvoorziene draaibeweging.

Kortademigheid

Kortademigheid is het gevoel te weinig lucht binnen te krijgen waardoor in veel gevallen de ademfrequentie toeneemt. Het gevoel wat dit met zich meebrengt kan variëren van licht aanwezig tot zeer bedreigend. Belangrijk is om te achterhalen wat de oorzaak is achter deze klachten. De klachten kunnen gerelateerd zijn aan aandoeningen als COPD of astma. Ook kunnen angststoornissen, hyperventilatie leiden tot kortademigheid of benauwdheid.

Veel gehoorde klachten of verschijnselen bij kortademigheid zijn:
* Een moeizame ademhaling
* Een piepend geluid bij in- uitademing
* Gevoel van druk op de borst
* Vermoeidheid na of tijdens inspanning

Afhankelijk van de aard van de klachten kan uw fysiotherapeut nagaan of u in aanmerking komt voor fysiotherapie. Hoewel inspanning veelal vermeden wordt bij kortademigheid of benauwdheid is het van groot belang beweging juist niet te vermijden. Uw fysiotherapeut helpt u graag leren omgaan met de klachten en helpt u graag bij het doen toenemen van uw fysieke belastbaarheid.

Knieklachten

Cliënten weten ons steeds beter te vinden na overbelastingsletsels of na een operatie aan de knie. U kunt hierbij denken aan letsel ontstaan door sporten (bijvoorbeeld meniscusletsel) of na een knieprothese, een kruisband- en/of meniscusoperatie. Ook knieschijfproblemen, slijtage van de knie of andere kraakbeenaandoeningen van de knie behoren tot de behandelmogelijkheden.

Fysiotherapie Iburg heeft ruime ervaring in het behandelen van knieklachten. Onze expertise, de individuele begeleiding en de specifieke oefenapparatuur waarover de praktijk beschikt, dragen bij aan een optimaal herstel van uw knie.

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht waaraan diverse oorzaken ten grondslag kunnen liggen. Hoofdpijn kan worden ervaren als kloppend, bonkend, stekend of zeurend en kan zeer hinderlijk zijn in het dagelijks functioneren.

Een veelvoorkomende vorm van hoofdpijn is (spier)spanningshoofdpijn. Overmatige spanning in de nek- of gelaatsspieren wordt veelal toegeschreven aan deze vorm van hoofdpijn. Naast fysieke aspecten als toegenomen spierspanning kunnen ook psychologische aspecten een rol spelen als stress, angst en depressie.

Andere vormen van hoofdpijn kunnen zijn migraine, medicatie- afhankelijke hoofdpijn, clusterhoofdpijn of cervicogene hoofdpijn (hoofdpijn die in relatie met de nek wordt gebracht).

Met name spierspanningshoofdpijn en cervicogene hoofdpijn kunnen behandeld worden binnen het domein van fysio- of manuele therapie.

Kenmerken van spierspanningshoofdpijn zijn;
* Het gevoel van een strakke band om het hoofd
* Een doffe, drukkende pijn aan twee zijden van het hoofd
* Aanwezigheid van nekklachten en gespannen spieren in de nek- schouderregio

Kenmerken van cervicogene hoofdpijn zijn;
* De pijn kan onder de schedelrand, ter hoogte van het achterhoofd worden gevoeld met uitstraling naar het voorhoofd
* Er is sprake van een relatie met nekklachten
* Bewegingen kunnen de hoofdpijn verergeren

De fysiotherapeut kan door middel van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek nader bepalen of fysiotherapie ingezet kan worden en met welke behandeling u het beste geholpen zult zijn. Hierbij kunt u denken aan algemene fysiotherapie, manuele therapie, dry needling, oefentherapie, psychosomatische fysiotherapie of een combinatie van deze specialisaties.

Hielspoor

Pijn welke gevoeld wordt onder de hiel kan wellicht duiden op een ‘hielspoor’. De pijnklachten uiten zich met name bij het belasten na rust (bijvoorbeeld bij het opstaan na een tijdje te hebben gezeten) of tijdens directe belasting van de voet zoals tijdens het lopen.

Hielspoor kan ontstaan door:
* Een afwijkend looppatroon of veranderde/ ‘verkeerde’ stand van de voeten
* Te intensieve belasting, bijvoorbeeld door sport
* Het gebruik van schoenen die onvoldoende steun geven
* Overbelasting gerelateerd aan werkzaamheden (bijvoorbeeld bij staande beroepen), eventueel in combinatie met overgewicht

Hielspoor wordt veroorzaakt door een botuitsteeksel onder het hielbeen. Onder het hielbeen zit een peesplaat die onder de gehele voet doorloopt. Door overbelasting van de voet kunnen er scheurtjes of irritaties ter hoogte van deze peesplaat ontstaan. Wanneer het lichaam extra bot aanmaakt om de verbinding tussen het hielbeen en de peesplaat te verstevigen spreken spreekt men van hielspoor.

Wanneer het botuitsteeksel tegen omliggend weefsel in de voet aandrukt bij belasting kunnen de pijnklachten ontstaan. De pijn kan ook voortkomen uit irritatie of ontsteking van de peesplaat. In dit laatste geval wordt dit geduid als een ‘peesplaatontsteking’. Voorbeelden van fysiotherapeutische behandelingen bij hielspoor zijn dry needling, easy taping, podologie, revalidatie, oefentherapie of (top)sportbehandeling.

Heupklachten

Heupklachten kunnen zich uiten als lokaal gevoelde pijn of irritatie, maar kan ook  gevoeld worden ter hoogte van de lies, soms ook uitstralend tot de binnenzijde van de knie. Omdat het heupgewricht nauw verbonden is met het bekken de lage rug kunnen pijnklachten zich ook in deze regio voordoen. Omdat problemen in het heupgewricht zich in nabijgelegen gebieden kunnen uitten is het belangrijk te onderscheiden of de klachten dus daadwerkelijk vanuit de heup komen. Bij Fysiotherapie Iburg wordt aandacht besteedt aan de gehele beweegketen waarin de heup een rol speelt waardoor er niet alleen lokaal wordt behandeld maar ook in functionele zin.

Oorzaken van heupklachten kunnen zijn: artrose (slijtage), slijmbeursontsteking, (aangeboren) afwijkingen in het heupgewricht of een fractuur (breuk). Een fractuur en zogenaamde ‘versleten’ heup kunnen operatief behandeld worden. Hierbij kan er sprake zijn van een THP (total hip prothese) of andere vorm van prothese. Het kan zijn dat u in eerste instantie fysiotherapie aan huis nodig heeft. Bij fysiotherapie Iburg werken therapeuten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van revalidatie na een dergelijke ingreep, zowel aan huis als in de praktijk.

Enkelklachten

Enkelklachten kunnen diverse oorzaken hebben, variërend van een traumatisch moment (bijvoorbeeld een verzwikking/ verstuiking of sport gerelateerd letsel) tot langdurige pijnklachten als gevolg van artrose (slijtage). Een aandoening die veelvuldig voorkomt is het ‘verrekken van de enkelbanden’.

Het enkelgewricht zorgt voor soepelheid, stabiliteit en bewegingen van de voet. Daarmee vormt het een belangrijke schakel in de keten van het gehele been. Wanneer door pijnklachten de enkel  (onbewust) minder wordt belast kan er een verandering in het gangpatroon ontstaan waardoor andere delen meer worden belast.

In eerste instantie bekijkt de fysiotherapeut de aard en ernst van uw enkelklacht en geeft aan hoe het verwachte herstel eruit zal zien. Ook geeft de fysiotherapeut voorlichting, adviezen en oefeningen. Hij begeleidt het herstelproces en leert u, wanneer nodig, hoe u een tape, bandage of brace moet gebruiken. Als u de enkel niet kunt belasten zoals u zou willen, bijvoorbeeld voor uw werk of hobby’s, stelt de fysiotherapeut een behandel/trainingsprogramma op dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie. Het uiteindelijke doel is dat u weer alles kunt doen met uw enkel wat u ook vóór de blessure kon, inclusief sport. Het moment dat u weer aan het werk gaat of kunt gaan sporten, al dan niet op uw oude niveau, bepaalt u meestal in overleg met de fysiotherapeut of arts.

Elleboogklachten

Elleboogklachten kunnen op diverse wijzen ontstaan. De (pijn)klachten kunnen een gevolg zijn van (langdurige) overbelasting van de elleboog/ onderarmspieren of als gevolg van een trauma (bijvoorbeeld een val) ontstaan. Klachten aan de elleboog kunnen werk- of sportgerelateerd zijn, waarbij er sprake kan zijn van een acuut of langdurig overbelastings-moment.

De meest voorkomende elleboogklacht is de tennisarm/ golfarm. Andere aandoeningen kunnen zijn: een slijmbeursontsteking, artritis of een fractuur (‘breuk’) van de elleboog.

Om een diagnose te kunnen stellen zal er bij Fysiotherapie Iburg eerst een uitgebreid vraaggesprek plaatsvinden. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarna er op basis van de verkregen gegevens uit het vraaggesprek en het onderzoek een persoonlijk behandelplan zal worden opgesteld.