Acupunctuur

Waar komt acupunctuur vandaan?

Acupunctuur is al eeuwenlang de belangrijkste vorm van geneeskunde in China, Japan en meerdere Oosterse landen.
Het heeft een ontwikkeling van maar liefst vierduizend jaar doorgemaakt en sinds het in de zeventiger jaren in het Westen is doorgedrongen heeft het zich verder ontwikkeld en verbeterd. Momenteel wordt acupunctuur bij eenderde van de wereldbevolking toegepast.

De acupunctuur gaat ervan uit dat lichaam, geest en omgeving niet los te zien zijn van elkaar in gezondheid en in ziekte.
Deze gedachte begint in het Westen steeds meer terrein te winnen.

Daarom wordt acupunctuur steeds minder als een alternatieve geneeswijze beschouwd en steeds meer als een aanvulling op de Westerse geneeskunde.
Samen met de homeopathie is de acupunctuur de meest geaccepteerde vorm van “additieve” geneeskunde.

Acupunctuur in een notendop
Een mens functioneerd uiteraard bij de gratie van energie, daar zal iedereen het mee eens zijn. In de diagnosestelling en behandeling wordt de term ‘energie’ als een leidraad gebruikt.

De lichaamsenergie circuleert via ‘energiebanen’, de zogenaamde meridianen, door het lichaam. Elk orgaan heeft zijn eigen meridiaan. Zo wordt er bijvoorbeeld een longbaan of dikke darmbaan beschreven. Deze meridianen vormen samen een complex netwerk waarin energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven. Een netwerk met veel relaties. Zo kan een energieprobleem in de dikke darmbaan bijvoorbeeld deels de oorzaak zijn van schouderklachten, maar ook klachten van de darmen veroorzaken, als obstipatie.

In een gezonde situatie is de energie van de mens in evenwicht.Indien de natuurlijke balans van dit evenwicht verstoord raakt, spreekt men van een aandoening of ziekte. Normaal gezien is het menselijke lichaam in staat deze disbalans te herstellen. Lukt dit echter niet, dan zal de energie weer in balans moeten worden gebracht en kan het gebruik van acupunctuur uitkomst bieden.

De acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Door middel van het stimuleren van deze punten met dunne naaldjes kan de acupuncturist invloed uitoefenen op het stromen van energie door het lichaam. Zoals bij elke therapie zal de ‘patient’ uiteraard hier het effect van moeten gaan ondervinden wat in de meeste gevallen binnen 3 vrijwel pijnloze sessies duidelijk wordt.

Acupunctuur is één van de oudste behandelmethoden afkomstig uit de Chinese geneeskunde, naast kruidenbehandeling, dieet, massage (“tui-na”) en Qi-Gong (energetische oefeningen). Acupunctuur is hiervan het bekendste, vooral sinds de jaren ’70, toen berichten over de wonderbaarlijke werking van acupunctuur naar het Westen kwamen.

“Acupunctuur” is een westers woord en betekent: prikken met naalden. Dunne naalden worden door de huid gestoken en blijven daar korter of langere tijd zitten. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, is de behandeling niet pijnlijk, men voelt hoogstens even een prikje.

De theorie achter acupunctuur is, dat er in het menselijk lichaam een energiecirculatie bestaat. Deze circulatie verschilt van de bloedsomloop of het zenuwstelsel of welk ander transportsysteem zoals die uit de Westerse visie op het lichaam bekend zijn. Op bepaalde punten, de acupunctuur- of vortexpunten, is deze energie te beïnvloeden door o.a. het prikken van naalden. Zo kan energie worden weggehaald, omgeleid of zelfs worden aangevuld.

Doel van acupunctuur
Volgens de Chinese (holistische) visie, is het hebben van een ziekte of klachten een teken van een verstoring in de energiecirculatie. Acupunctuur brengt deze energiecirculatie weer op gang, waardoor de “verstoorde balans” wordt hersteld. Er is dus geen sprake van een symptomatische benadering/onderdrukking, omdat de symptomen een uiting zijn van de verstoorde balans en juist doordat de balans wordt hersteld verdwijnen daarmee ook de symptomen.

Klachtenbeelden die goed behandelbaar zijn met acupunctuur:

 • Spanning op de borst
 • Pijn op de borst
 • Nervositeit
 • Hartkloppingen
 • Angina pectoris
 • Transpiratieproblemen
 • Jeuk
 • Droge huid
 • Eczeem
 • Acne
 • Koortsblaasjes
 • Gordelroos
 • Psoriasis
 • Steenpuisten
 • Zweren
 • Hoest
 • Verkoudheid
 • Astma
 • Verstuikingen
 • Bronchitis
 • Keelontsteking
 • Darmklachten
 • Buikpijn
 • Bedplassen
 • Slaapproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Hyperventilatie
 • Rusteloosheid
 • Angst
 • Flauwvallen
 • Epilepsie
 • Depressiviteit
 • Vergeetachtigheid
 • Anorexia Nervosa
 • Lusteloosheid
 • Gebrek aan energie
 • Algehele zwakte
 • Overspannenheid
 • Stress
 • Burn-out
 • Oorpijn / ontsteking
 • Oorsuizen / ruisen
 • Bepaalde gevallen van doofheid
 • Misselijkheid
 • Zure oprispingen
 • Stuitligging
 • Bevalling opwekken
 • Pijn na de bevalling
 • Stimuleren van borstvoeding
 • Borstontsteking
 • Overgangsklachten

Ook voor auriculotherapie (ooracupunctuur) kunt u terecht bij Fysiotherapie Lekkerkerk. Vraag naar Mike Blom voor meer informatie

Voor meer over acupunctuur en over acupunctuur en wetenschap:

www.acupunctuur.nl

http://nccam.nih.gov/health/acupuncture